ماین روبی با طیاره بی سرنشین، اختراعی از یک جوان افغان:

Posted by tcgnw on Aug 10, 2016 in اخبار تکنالوژی |

مسعود حسنی هالندی افغان الاصل، اولین مدل وسیلۀ نقلیۀ هوائی بدون سرنشین یا (یو – آ – ڤی ) را اختراع کرده است که قادر به تشخیص، نقشه برداری و از بین بردن ماین های زمینی میباشد.
کار این وسیلۀ نقلیۀ بدون سرنشین شامل سه مرحله است. در ابتدا این وسیله بالای منطقه پرواز میکند، نقشه های دقیق را بوجود میاورد و مناطق پرمخاطره را از طریق نقاط (جی – پی – اس ) شناسائی میکند.
سپس این وسیلۀ مجهز با بازوی میخانیکی کشاف، به اندازۀ چهارسانتی متر بالاتر ازسطح زمین ،به تشخیص ماین های زمینی می پردازد.
درنهایت ، این وسیلۀ مجهز با بازوی میخانیکی هریک از ماین ها را پیدا میکند. و سپس از یک فاصلۀ امن و معین بوسیلۀ یک تایمر آنرا انفجارمیدهد و از بین می برد.

00330C94-E492-4226-BE9B-4F27CE7E17D2_w987_r1_s 36202373-BDAB-4A34-A504-099C66D7B533_w610_r1_s


مسعود حسنی افغان میگوید این روبات یک طیاره بدون سرنشین بوده و می توان آن را انکشاف داد. در واقع بحیث یک روبات چند منظوره به هوا پرواز میکند و کارهای بسیارمشکلی را که مردم بخاطر دلایل ایمنی و امثال آن قادر به انجام آن نیستند، میتواند اجرا نماید.
حسنی وتیم او سه سال را برای کارهای انجنیری این طیاره ماین روبی صرف کردند.
حسنی می گوید بدنه و داخل طیاره بدون سرنشین، پوشش و تمام کارهای خاصی را که انجام داده اند از سافت ویر های استفاده کرده اند که آزاد است و بعد آن ها کود های جدید به آن نوشتند.
قرار است طی دو ماه آینده حسنی پروژۀ خود را در افغانستان آزمایش کند. و در نظر دارد مدل های آخری خود را درسال ۲۰۱۷ تکمیل کند.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags:' <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copyright © 2017 اخبار فناوری و تکنالوژی All rights reserved.
DeskMessMirrored v1.4.2 فارسی شده توسط ملورین از گروه نیدیا BuyNowShop.com