0

ماین روبی با طیاره بی سرنشین، اختراعی از یک جوان افغان:

Posted by tcgnw on Aug 10, 2016 in اخبار تکنالوژی

مسعود حسنی هالندی افغان الاصل، اولین مدل وسیلۀ نقلیۀ هوائی بدون سرنشین یا (یو – آ – ڤی ) را اختراع کرده است که قادر به تشخیص، نقشه برداری و از بین بردن ماین های زمینی میباشد. کار این وسیلۀ نقلیۀ بدون سرنشین شامل سه مرحله است. در ابتدا این وسیله بالای منطقه پرواز میکند، […]

Copyright © 2017 اخبار فناوری و تکنالوژی All rights reserved.
DeskMessMirrored v1.4.2 فارسی شده توسط ملورین از گروه نیدیا BuyNowShop.com